Przedstawiamy klauzule RODO

informacja

Szanowni Klienci,
 
W związku z wprowadzeniem przez Komisję Europejską wytycznych dotyczących przechowywania oraz
przetwarzania danych osobowych, pragniemy przedstawić Państwu kilka informacji dotyczących naszej firmy.
 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Winners s.c. z siedzibą w Warszawie,
przy ulicy Studenckiej 29/28
 
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
 
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych na adres e-mail: restauracja@nowoursynowska.pl
 
Skąd mamy Twoje dane?
 
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zamówienia na dowóz, a także później, w związku z transakcjami
dokonywanymi przez Ciebie na witrynie nowoursynowska.pl lub telefonicznie podczas składania zamówienia.
 
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Winners s.c.?
 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania dostaw produktów, w tym do:
- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług dostawy posiłków
- organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział
 
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją
wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
 
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
 
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc dokonać dostawy produktu:
- Imię, Nazwisko
- adres dostawy
- numer telefonu
- adres e-mail
 
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli dostarczyć Ci zamówionych
produktów. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.
ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
 
Jakie masz uprawnienia wobec Winners s.c. w zakresie przetwarzanych danych?
 
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.
prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich
przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym proflowaniu, a także prawo do
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo wnieść skargę w związku z
przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
 
Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
 
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketngowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji
programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy
przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.
 
Z poważaniem
Winners s.c.